グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへホーム >  Đại học Shizuoka Sangyo >  Giới thiệu các ngành học

Giới thiệu các ngành học


Khoa quản trị kinh doanh

Hướng đến những nhân tài thông qua hoạt động kinh doanh có thể cống hiến cho sự phát triển của xã hội đồng thời đáp ứng linh hoạt với những thay đổi của thời đại.

Học tập chủ yếu ở tỉnh Shizuoka. Nhà trường tổ chức các lớp học theo hình thức học tập chủ động. Chúng tôi đang tập trung vào giáo dục tìm cách giải quyết các vấn đề xã hội.

Thời gian nhập học

Chọn khu học xá.

Ví dụ) Nhập môn kinh tế học, lý thuyết marketing,
hoạt hình, lập trình, thiết kế đồ họa, v.v.

Ví dụ) Nhập môn kinh tế học, lý thuyết marketing,
nguyên tắc giáo dục mầm non, tâm lý học mầm non,
quản lý thể thao, v.v.

Năm thứ nhất

Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị kinh doanh và tâm lý học. Sinh viên sẽ được học những nền tảng cơ sở để tự suy nghĩ về kinh doanh.

Sau năm thứ hai

Được chia thành Khoa Quản trị Kinh doanh và Khoa Tâm lý Quản trị Kinh doanh. Học và tìm hiểu kiến thức chuyên môn cũng như những ứng dụng.
Khoa quản trị
Dựa trên kiến thức kinh tế học và quản trị kinh doanh, sinh viên sẽ được nghiên cứu nhiều lĩnh vực như kế toán / tài chính, chiến lược kinh doanh và tiếp thị. Sinh viên sẽ được học các kỹ năng nghề nghiệp. Ngoài ra, thông qua các nghiên cứu thực tế tại cộng đồng ở địa phương, sinh viên sẽ phát triển được khả năng khám phá và giải quyết các vấn đề xã hội. Nuôi dưỡng nguồn nhân lực có thể đóng vai trò tích cực như các nhà lãnh đạo doanh nghiệp.
Khoa quản trị tâm lý
Sinh viên có thể mang những kiến thức và lý luận mình học trong quản trị kinh doanh, tâm lý học và chăm sóc trẻ em để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kinh doanh và giáo dục mầm non . Sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý và hành vi của con người sẽ giúp giải quyết các vấn đề kinh doanh khác nhau như mối quan hệ trong tổ chức, động lực của người lao động, chiến lược phát triển sản phẩm và bán hàng cũng như đàm phán. Trong khóa đào tạo giáo viên mầm non, bạn cũng có thể học các kiến thức quản lý cần thiết cho các nhà trẻ và các ngành hỗ trợ trẻ em.