グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへホーム >  Đại học Shizuoka Sangyo >  Hỗ trợ nghề nghiệp / Định hướng sau tốt nghiệp

Hỗ trợ nghề nghiệp / Định hướng sau tốt nghiệpキャリアサポートの画像

Bổ sung đầy đủ các cơ chế hỗ trợ nghề nghiệp.
Trường hợp tìm việc làm tại Nhật Bản, nhiều người tìm được việc làm trong các ngành sản xuất và dịch vụ.
Chúng tôi có thành tích thực tế về việc làm không chỉ ở Shizuoka mà còn ở các khu vực thành thị như Tokyo.
Đại học Shizuoka Sangyo không có khoa cao học, nhưng có bề dày thành tích học tiếp lên cao học ở các trường đại học khác.

Ví dụ cụ thể

Năm thứ 1
Hãy suy nghĩ về“ thiết kế nghề nghiệp” và đặt mục tiêu

Các giờ học định hướng nghề nghiệp
Năm thứ 2
Tiếp xúc với công việc thực tế

Tham gia các chuyến thăm công ty, thảo luận bàn tròn, v.v. và tất
cả các cuộc phỏng vấn với cố vấn nghề nghiệp
Năm thứ 3
Chuẩn bị và thực hành để tìm việc làm tốt nhất

Tham gia thực tập
Năm thứ 4
Có được các kỹ năng cần thiết cho người đi làm

Tham gia các buổi thông tin công ty cá nhân, phỏng vấn và theo
dõi các hoạt động tìm việc

留学生の進路の割合グラフ 日本で就職46.8%,日本で進学8%,帰国35.1%,その他10.1%

Nơi làm việc

 • Kanematsu Food Industries Co., Ltd.
 • Bic Camera, Inc.
 • INDITEX ZARA INDITEX ZARA
 • Walmart Japan
 • Four Seasons Language School and Cultural Center Co. Ltd.
 • Maxvalu Tokai Co., Ltd.
 • TOKAI Communications Corporation
 • Kakegawa Driving School

Nơi học lên

 • Shizuoka University Graduate School
 • Hitotsubashi University Graduate School
 • Tsukuba University Graduate School
 • Osaka University Graduate School
 • University of Shizuoka Graduate School
 • Aoyama Gakuin Graduate School
 • Ritsumeikan University Graduate School
 • Waseda University Graduate School
 • Meiji University Graduate School
 • University of Leeds Graduate School

Lời khuyên của người đi trước

Khi tôi tìm kiếm một công việc, tôi đã cố gắng tạo ra một lời kêu gọi bản
thân mạnh mẽ. Nếu bạn cố gắng tạo ra những biểu cảm lạnh lùng bằng
tiếng Nhật khó, nó sẽ không hiệu quả. Người Nhật và người nước ngoài
không đồng ý là lẽ đương nhiên. Tôi không quá lo lắng và ý thức được
việc tôi muốn làm gì ở công ty. Hãy cố gắng hết sức để làm những gì bạn
có thể làm bây giờ. Ngoài ra, kể từ khi tôi bắt đầu tìm việc, tôi nhận ra
rằng bằng cấp rất quan trọng để làm việc ở Nhật Bản, nhưng tôi khuyên
các học sinh trung học cơ sở nên bắt đầu chuẩn bị từ lớp một hoặc lớp
hai. Ở lớp 3 và lớp 4, có rất nhiều hội thảo và các lớp học chuyên ngành,
rất khó để học tập nâng cao trình độ và tìm việc làm
cùng một lúc. Tùy thuộc vào kỳ thi Năng lực Nhật ngữ,
TOEIC, b ằng l ái xe, và n gành n ghề m à b ạn đang
hướng tới, tôi nghĩ bài kiểm tra kế toán sẽ hữu ích.

TOKAI Communications Corporation Quyết định dự kiến
Xuất thân Myanma
Ms.AYE THANT THANT MAY